Công ty TNHH Địa Ốc Gia Phúc

Ngày 20/02/2020, Chủ đầu tư dự án Bcons Suối Tiên đã có thông báo chính thức về việc bàn giao nhà cho khách hàng

Văn bản thông báo bàn giao nhà của Chủ đầu tư